درباره ما

... رشته هوانوردی که رویای بسیاری افراد از کودکی تا بزرگسالی است دارای گرایش های مختلف و شرایط مخصوص به خود است . به طور کلی در سه سال تحصیلی هنرستان هوانوردی دانش آموزان تمام دروس فنی و مهارت های تعیین شده از سوی سازمان هواپیمایی کشور را زیر نظر بهترین اساتید یاد می گیرند و بعد از قبولی در امتحانات، مدرک دیپلم هوانوردی به آن ها اعطا می شود.
برخی از رشته های دانشگاهی هوانوردی به شرح زیر است:
* مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما
* مهندسی پرواز (ناوبری هوایی)
* خلبانی
* مهمانداری
* الکترونیک هواپیما
* مهندسی مراقبت پرواز
* مدل سازی

موقعیت شغلی و بازار کار دانش آموزان رشته هوانوردی:
افرادی که در هنرستان هوانوردی آموت آسمان فارغ التحصیل می شوند علاوه بر کار در بخش های تعمیر و نگهداری شرکت های هواپیمایی، قادر خواهند بود در کارگاه های فنی و بخش خصوصی نیز وارد بازار کار شوند، و از نظر شغلی جایگاه های شغلی خوب و مناسبی در انتظار این افراد خواهد بود.

دانش آموزان پس از گذراندن دوره های کوتاه مدت، خدمات فرودگاهی و فروش بار و بلیط، می توانند در کلیه آژانس های هواپیمایی مشغول به کار شوند.
WhatsApp Image 2022-05-22 at 6.58.08 PM

رشته هوانوردی

رشته هوانوردی که رویای بسیاری افراد از کودکی تا بزرگسالی است دارای گرایش های مختلف و شرایط مخصوص به خود است . به طور کلی در سه سال تحصیلی هنرستان هوانوردی دانش آموزان تمام دروس فنی و مهارت های تعیین شده از سوی سازمان هواپیمایی کشور را زیر نظر بهترین اساتید یاد می گیرند و بعد از قبولی در امتحانات، مدرک دیپلم هوانوردی به آن ها اعطا می شود.
برخی از رشته های دانشگاهی هوانوردی به شرح زیر است:
* مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما
* مهندسی پرواز (ناوبری هوایی)
* خلبانی
* مهمانداری
* الکترونیک هواپیما
* مهندسی مراقبت پرواز
* مدل سازی

موقعیت شغلی و بازار کار دانش آموزان رشته هوانوردی:
افرادی که در هنرستان هوانوردی آموت آسمان فارغ التحصیل می شوند علاوه بر کار در بخش های تعمیر و نگهداری شرکت های هواپیمایی، قادر خواهند بود در کارگاه های فنی و بخش خصوصی نیز وارد بازار کار شوند، و از نظر شغلی جایگاه های شغلی خوب و مناسبی در انتظار این افراد خواهد بود.

دانش آموزان پس از گذراندن دوره های کوتاه مدت، خدمات فرودگاهی و فروش بار و بلیط، می توانند در کلیه آژانس های هواپیمایی مشغول به کار شوند.