رویدادها

بازدید جناب آقای قربانی، سرپرست محترم ناحیه دو آموزش و پرورش

در این بازدید آقای قربانی و گروه همراه (همکاران ناحیه ۲ آموزش و پرورش استان قزوین) در ابتدا از محل هنرستان و امکانات موجود بازدید نموده و پس از آن با حضور دانش آموزان و مدیریت و چند تن از معلمین در محل آشیانه از هواپیماها و امکانات کارگاهی و پروازی مجموعه نیز بازدید و نقطه نظرات خود را در این زمینه اعلام نمودند.
آقای قربانی به تفکیک با مدیریت، کادر آموزشی و دانش آموزان به پرسش و پاسخ پرداختند و در پایان ضمن تقدیر و رضایت از عملکرد مجموعه آموزشی آموت راهکارهایی در جهت توسعه و شناساندن هرچه بیشتر این هنرستان در سطح استان قزوین ارائه فرمودند.