حضور بازدید مدیر کل آموزش و پرورش، رئیس دانشگاه علمی کاربردی، نماینده مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از غرفه هنرستان هوانوردی آموت آسمان

حضور و بازدید مدیر کل آموزش و پرورش ، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، نماینده مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از غرفه هنرستان هوانوردی آموت آسمان مستقر در نمایشگاه بین المللی قزوین.

طی این بازدید تصمیمات و راهکارهای مورد نیاز در خصوص توسعه هنرستان و صنعت هوانوردی در حوزه استان قزوین ، تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت تخصصی در رشته هوانوردی و جذب دانشجو از مهر ماه سال ۱۴۰۲ و همچنین ورود فارغ التحصیلان این رشته به بازار کار اتخاذ گردید.