برگذاری دوره امداد و نجات هلال احمر در هنرستان هوانوردی آموت آسمان